Legenda o Golemovi

Golem veľká bezduchá bytosť, ktorá ožije hneď nato, ako  jej do úst alebo do čela vložia šém – tajný nápis.

Podľa legendy – Golema stvoril Rabbi Judah Loew ben Bezalel, prezývaný MaHaRaL – náš učiteľ a rabín, napísal veľa kníh, ale o jeho živote sa veľa nevie. Rozpráva sa však  o ňom  veľa legiend.

Rabbi Judah Loew žil v časoch, keď sa v židovských getách v celej Európe rozprávali tajomné  príbehy o zlých duchoch a padlých anjeloch. Žil takmer sto rokov.  Chodil po uličkách pražského geta a kritizoval nemravné obchodnícke praktiky,  v synagóge  spochybňoval  prácu dohadzovačov pri uzatváraní sobášov.Stretol sa s cisárom Rudolfom ll., ktorého fascinovali vtedajšie vedecké aj pavedecké kapacity a na svojom dvore im poskytoval útočisko.Rabbi však žil aj v čase rastúceho prenasledovania Židov, povier, netolerancie a cenzúry. Mnohí Židia vtedy pestovali okultné praktiky, študovali ezoteriku a kabalu. Rabbi k  jej prívržencom nepatril, bol skôr racionalistom. Napokon Golem a legenda o jeho stvorení pochádza práve z ezotericko-mystického prúdu judaizmu.

V Starom zákone je len jedna veľmi nejasná zmienka v Žalmoch, v ľudovej tvorivosti a romantickej literatúre má však rovnaké miesto ako výtvory doktora Frankensteina.

Golema –  veľkú bezduchú bytosť, ktorá ožije hneď nato, ako jej do úst alebo do čela vložia šém – tajný nápis / niektoré zdroje hovoria, že to bolo meno Boha/, vraj Rabbi  vytvoril na ochranu geta pred útokmi zvonku.

Potom sa mu však Golem vymkol z rúk, a tak ho Rabbi znovu umŕtvil vybratím šému.

Príbeh o Golemovi dodal Rabbimu nesmrteľnosť, ale nie takú, ako by si predstavoval. Bol totiž serióznym vedcom, znalcom Biblie, Talmudu, matamatikom a sociálnym reformátorom. Narodil sa v poľskej rabínskej rodine. Na svet prišiel na seder – večer sviatku Pesach, čo sa považovalo za znamenie.Študoval na niekoľkých ješivách – náboženských školách.

Stal sa zemským rabínom v moravskom Mikulove,v Prahe, kde založil ješivu a napísal niekoľko zásadných spisov. V Prahe výrazne zreformoval sociálny život židovskej obce: vyberanie daní, pohreby, napadol systém uzatvárania manželstiev, vystúpil proti spochybňovaniu  legitimity /židovského pôvodu/.

Pražskej obci slúžil až do svojej smrti.

.